Rehabiliteringsvetenskap

Forskning inom rehabiliteringsvetenskap handlar om hälsa i arbetslivet. Hur kan arbetslivet och samhället anpassas och hur kan individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.

Man vid laptop

Kontakt

John Selander

Professor

+46 (0)10-1428368