Fibermekanik
Bild på skogsglänta med tallar i motljus

Vi strävar efter att bilda ett nytt vetenskapligt attraktivt forskningsprogram om bearbetning av massafibrer.

Vårt mål är att utveckla nya FoU-metoder för att få ny kunskap om de fibernivåmekanismer som sker i massa- och papperstillverkningsprocesser. vår ambition är också att vår forskargrupp kommer att ha en roll i utvecklingen av svensk bioekonomi. Den ultimata motivationen är att bidra till att industrin kan utöka användbarheten hos material tillverkade av skogsbaserade fibrer och minska fotavtrycket vid tillverkningen av dessa material.

Den strategiska utmaningen för all massa- och pappersforskning är dess relativt låga vetenskapliga attraktivitet, och forskning om befintliga processer är inget undantag. Det är inte realistiskt att tro att situationen skulle förändras om vi fortsatte med samma forskningsstrategier och fokuserade på samma forskningsfrågor som tidigare. Vi behöver nya spännande forskningsmetoder och frågor som är intressanta även utanför den traditionella massa- och pappersforskningen. Om vi ​​lyckas med det kan vi locka begåvade forskare, etablera internationella samarbeten och göra vetenskapliga effekter med vår processforskning.

Vi börjar med att bilda en ny forskningsgrupp inom området för fastighetsfördelning av fibrer med forskare och partnerföretag från skogsindustrin och bioekonominsektorn i Sverige.

Vi knyter den till våra andra forskargrupper inom aktuellt område vid Mittuniversitetet och deras forskningsledare. 

Pågående forskningsprojekt

Aktiva forskare i gruppen

Birgitta Engberg

Forskare|Researcher

010-142 88 97

Johan Persson

Forskare|Researcher

010-142 78 94

Amanda Mattsson

Postdoktor|Postdoc

010-142 88 58

Lukas Lundman

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 79 04

Per Engstrand

Professor|Professor

010-142 86 49

Juha Fiskari

Professor|Professor

010-142 81 35