Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS)

NAFS består av forskare från Humanvetenskapliga fakulteten (HUV) vid Mittuniversitetet. Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en rad samhällsvetenskapliga ämnen: kulturgeografi, turismvetenskap, psykologi, sociologi, företagsekonomi, genusvetenskap, rehabiliteringsvetenskap.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-03-27