Forskningscentrum

Spara favorit Skriv ut 4 apr april 2016

Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum. De fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.

CER

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

DEMICOM

Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Östersund

ETOUR

Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Fibre Science and Communication Network (FSCN)

Mittuniversitetet är beläget i en region med mycket skog och stark skogsbaserad industri. Vårt multidisciplinära forskningscentrum FSCN, Fibre Science and Communication Network, utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.

Nationellt vintersportcentrum

Nationellt vintersportcentrum är världsledande inom skidforskning. Vi är olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn. 

Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Risk and Crisis Research Centre (RCR) utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

Renrum

Sensible Things that Communicate, STC

Sensible Things that Communicate, STC, utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster. STC är en del av Mittuniversitetets KK-miljö som finansieras av KK-stiftelsen. STC samarbetar nära Mittuniversitetets forskningscenter FSCN.

Sports Tech Research Centre

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher, från sjukhus och ledande outdoorföretag till internationella företag inom verkstadssektorn.