Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum som fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.

Våra forskningscentrum

DEMICOM

Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik,...

ETOUR

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten...

Fibre Science and Communication Networks, FSCN

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulos...

Nationellt vintersportcentrum, NVC

Nationellt vintersportcentrum (NVC) är världsledande inom skidforskning. Vi är olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige och samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn. 

Risk and crisis research centre, RCR

Forskningscentret RCR utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

Sports Tech Research Centre

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport-...