Delar av vår forskning publiceras kontinuerligt i DEMICOM:s rapportserie. Syftet med rapportserien är att sprida aktuell teoretisk och empirisk forskning samt bidra till en kvalificerad debatt om forskningens betydelse för demokratin och dess sätt att fungera.

Demicom rapporter

Kriskommunikation i samverkan - Samverkan och samordning inom kriskommunikation vid coronapandemin 2020, Kristina Jämtelid, Lena Jendel, Catrin Johansson, Ida Nilsing, Elisabeth Hasselström (2021), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 45

Stjärnspäckat - Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare, Niklas Bolin; Kajsa Falasca; Marie Grusell, Lars Nord (2020), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 43

Leadership and Communication training - Perceived effects in a multinational subsidiary in Brazil, Solange Hamrin (2020), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 42

Inga kriser utan rykten - Nyhetsrapportering, kriskommunikation och upplevelsen av informationsvacuum, Lars Nord; Henrik Olinder med efterord av Gary Alan Fine (2020), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 41

Euroflections - Leading academics on the European Elections 2019, Niklas Bolin; Kajsa Falasca; Marie Grusell, Lars Nord (2019), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 40

Medierna och lokalvalen 2018 - Gamla aktörer på nya digitala arenor, Lars Nord, Mittuniversitetet; Gunnar Nygren, Sanna Volny, Södertörns högskola (2019), DEMICOM rapport, ISBN 978-91-88663-69-6

Ett stöd för demokratin - En studie av partiernas informationsinsatser i samband med de allmänna valen 2018, Lena Jendel och Lars Nord (2019), Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 39.

Snabbtänkt - Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, red Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin, Kajsa Falasca (2018), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 38

Fyra terrordåd, fyra mediebilder - En studie av svenska mediers bevakning av attackerna i Paris och Köpenhamn 2015 samt i Stockholm 2017, Lars Nord, Karl-Arvid Färm och Lena Jendel (2018), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 37

Seen from the other side of the border - Press coverage of the 2016 US presidential election campaign in Canada, Christian Nounkeu Tatchou (2018), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 36

The Exceptional Election - Press coverage of Clinton and Trump in Italy, Sweden and the UK, Lars Nord, Paolo Mancini och Matteo Gerli (2017), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 35

Att leda mångkulturella grupper - Ledarskap och integration från ett kommunikativt perspektiv, Solange Barros de Alcantara Hamrin, Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 34

Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet - En analys av svensk valrörelsejournalistik 2002–2014, Jesper Strömbäck och Lars Nord (2017), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 33

När larmen tystnar - En studie av svenskarnas krisberedskap och kriskommunikation, Elisabet ljungberg (2017), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 32

Skolattacken i Trollhättan - En kriskommunikativ studie av myndigheter och medier, Karl-Arvid Färm, Lena Jendel och Lars Nord (2016), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 31

En bild säger mer än tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013, Ingela Wadbring och Maria Nilsson (2016). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 30

"Det brinner överallt". Medierapporteringen av skogsbranden
i Västmanland, Karl-Arvid Färm, Anna-Lena Bystedt, Kerstin Nyström och Lars Nord (2016). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 29

En stormig höst. Studier av mediebilder och kriskommunikation, Karl-Arvid Färm, Lena Jendel, Lars Nord, Mats Eriksson och Eva-Karin Olsson (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 28

Vinnande kampanjer, förlorade val. Mediernas politiska kommunikation i valrörelsen 2014, Marie Grusell och Lars Nord (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 27

Folkinitiativ och medielogik. En studie av mediebevakningen av lokala folkomröstningar i fyra kommunala valrörelser, Anders Jalakas och Lars Nord (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 26

Nätverksledarskap för samordning vid kriser. En studie av Skogsbranden i Västmanland, Catrin Johansson och Emelie Bäck (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 25

Nätverk för kriskommunikation. Om myndigheters informationssamordning vid kriser, Catrin Johansson, Lena Jendel och Ann T Ottestig (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM rapport nr 24

Gilla! Dela! Följ! En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier, Ann T Ottestig (2015). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 23

Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld. En forskningsöversikt, Ulrika Andersson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 22

En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier, Mats Eriksson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 21

Delad glädje är dubbel glädje? En studie om nyhetsdelning i sociala medier, Ingela Wadbring och Sara Ödmark (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 20

Pizzerian brinner igen! Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och nät, Torbjörn von Krogh (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 19

Efter Husbykravallerna – En studie av mediebilder och kriskommunikation, Lars Nord, Karl-Arvid Färm, Lena Jendel, Eva-Karin Olsson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 18

Metoder och möjligheter – Sveriges Radio som agendasättare, Anders Jalakas (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 17

Kommunikation som ger samhällsnytta – Kommunikationens värde i Trafikverket, Anders Jalakas och Catrin Johansson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 16

Sociala intranät för kommunikation och lärande – En studie av Svenska Spels intranät, Jens Öhgren och Catrin Johansson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 15

Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier, Mats Eriksson (2014). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 14

Från fullformat till tabloid -  Om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken, Ulrika Andersson (2013). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 13

Unga nyheter – Unga reflekterar kring nyheter och nyhetsvanor, Jeanette Lozanovski och Ingela Wadbring (2013). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 12

Finanskrisen, förväntningarna och förtroendet, Lars Nord och Adam Shehata (2013). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 11

Kommunikationens värde i offentlig verksamhet – En nulägesanalys av Trafikverket, Jonas Olsson, Catrin Johansson (2013). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 10

Bilden av finanskrisen - En studie av svenska mediers nyhetsrapportering hösten 2008, Karl-Arvid Färm, Lena Jendel, Lars Nord (2012). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 9

Från gammalt till nytt – Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning, Oscar Westlund (2012). Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 8

The practices of the social intranets - Usage, benefits and success factors, Lena Lundgren, Kicki Strandh och Catrin Johansson (2012) Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 7

Från dörrknackning till gröna pajasnäsor – en studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010, Lena Jendel och Lars Nord (2012) Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 6

De sociala intranätens praxis sociala intranätens praxis, Lena Lundgren, Kicki Strandh och Catrin Johansson (2012), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 5

Communicative Leadership – theories, concepts and central communication behaviors, Catrin Johansson, Vernon D Miller och Solange Hamrin (2011), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 4

Unga om reklam, Marie Grusell (2012), Mittuniversitet, DEMICOM, rapport nr 3

Finanskrisen och förtroendet,  Adam Shehata (2012) Mittuniversitet, DEMICOM, rapport nr 2

Konsten att kommunicera oro utan att oroa – Svenska myndigheter under finanskrisen 2008, Catrin Johansson och Lars Nord (2012), Mittuniversitetet, DEMICOM, rapport nr 1 

 

Äldre rapporter

Ekot av den medialiserade politiken. Jakob Nystedt & Tobias Welander, Mittuniversitet,DEMICOM, rapport nr 25/2009

Sociala medier i Kina. En studie av användningen av sociala medier i en diktatur. Marie Bergström och Helene Nyberg DEMICOM, rapport nr 24/2009

Syftet är att alltid få spinn. De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-valet 2009, Marie Grusell och Lars Nord, DEMICOM, rapport nr 23/2009

The International Freedom of Information Index. Tracking the Promise and Practice of FOI, Johan Lidberg, Mittuniversitetet, DEMICOM. rapport nr 22/2009

Hotfulla nyheter. Att analysera redaktionella processer och publiceringar.  Lars Nord DEMICOM, rapport nr 21/2008

Hotbilder – En studie av Muhammedkarikatyrerna i svensk och amerikansk storstadspress. Adam Shehata DEMICOM, rapport nr 17/2008

Bloggar, censur och yttrandefrihet. Lars Våge DEMICOM, rapport nr 16 Theoretical Approach for Developing Effective

Public Relations Media Strategies ensur. Belio A. Martinez och Spiro Kiousis DEMICOM, rapport nr 15  

Kontakt

Adress: DEMICOM, 
851 70 Sundsvall

Har du frågor eller vill du beställa rapporter?