Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Hur kan ny teknik minska konflikter kring naturturism och friluftsliv?

Nu ska forskare undersöka hur ny, digital teknik kan användas för att minska konflikter och samtidigt förbättra upplevelser kopplade till naturturism och friluftsliv. I ett nytt, treårigt forskningsprojekt samverkar Mittuniversitetet med universitet i fem andra europeiska länder.

Ny referensgrupp till ETOUR

Rektor har nyligen utsett en ny referensgrupp till ETOUR Research Centre. Referensgruppens består av både interna och externa ledamöter och har till att med öron och ögon utåt och inåt vara ett stöd till verksamhetsledaren.

Ny guide! För beräkning av evenemangseffekter

Nu släpper vi en guide för utvärdering av evenemang med aspekt på turismekonomi. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att beslutsfattare ska kunna utgå från samhällsnyttan för framtida evenemang.

Turism – en bransch i bakgrunden?

Forskning på ETOUR belyser gång efter annan turismens roll för människor och samhällen. Hälsa, glädje och kunskap är bara några områden som främjas av turismen. Man kan undra varför turismen, enligt många, inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-10-17