ETOUR
Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Jonathan Yachin - Årets ciceron 2021

ETOURforskaren Jonathan Yachin har tilldelats utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen för sin doktorsavhandling "Behind the scenes of rural tourism – a study of entrepreneurship in micro-firms".

Stora Turismpriset - följ prisutdelningen live

Stora Turismpriset delas ut den 24 november till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande, innovativt och hållbart sätt bidragit till utveckling av turism och besöksnäringen.

Turismdagen 2021 - en succé

Den 18 oktober samlade Turismdagen drygt 90 deltagare från besöksnäringen i Jämtland Härjedalen på Hotell Klövsjöfjäll för nätverkande samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

ETOUR i sociala medier

Utsikt