Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Stort intresse för höstens forskarkonferens

Nu strömmar anmälningarna in till höstens turismforskningskonferens som går av stapeln på campus Östersund 19-21 september. Totalt har det kommit in 140 forskningsbidrag till kommittén som har hand om konferensens innehåll. Det övergripande temat är "Rethinking tourism for a sustainable future".

Hur kan ny teknik minska konflikter kring naturturism och friluftsliv?

Nu ska forskare undersöka hur ny, digital teknik kan användas för att minska konflikter och samtidigt förbättra upplevelser kopplade till naturturism och friluftsliv. I ett nytt, treårigt forskningsprojekt samverkar Mittuniversitetet med universitet i fem andra europeiska länder.

Ny referensgrupp till ETOUR

Rektor har nyligen utsett en ny referensgrupp till ETOUR Research Centre. Referensgruppens består av både interna och externa ledamöter och har till att med öron och ögon utåt och inåt vara ett stöd till verksamhetsledaren.

Ny guide! För beräkning av evenemangseffekter

Nu släpper vi en guide för utvärdering av evenemang med aspekt på turismekonomi. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att beslutsfattare ska kunna utgå från samhällsnyttan för framtida evenemang.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-10-17