Ekonomiska effekter från turism i skyddad natur ‑ En metodbeskrivning

Denna rapport redovisar förslag på en modell för beräkning av ekonomiska effekter från turism i skyddad natur. Modellen beräknar regionala effekter baserat på konsumtion från turister såväl som lokalbefolkning.

Turist står och kollar på karta över Langhammars  naturreservat
Mostphotos.com

Sidan uppdaterades 2022-02-04