Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR är en av Sveriges ledande forskningsmiljöer inom risk, kris och resiliens. Vi studerar risk och kris med en samhällelig utgångspunkt, från individnivå till policynivå, i syfte att öka samhällets resiliens.   

Aktuellt på RCR

mån 11 nov.
mån 11 nov.

RCR Seminarium ”Bilder av beredskap”

Välkommen till RCR:s seminarieserie via Zoom, seminariet är en avrapportering av delstudie två inom ramen för forskningsprojektet Att göra hemberedskap: ett kritiskt perspektiv på beredskapens diskurser och praktiker.

12.00–12.45

Online

Kontakt

Risk and crisis research centre, RCR

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Elin Larsson

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428366

Sidan uppdaterades 2024-04-16