Medarbetare på RCR

Föreståndare
Erna Danielsson

Administrativ koordinator
Karin Knobloch

Kommunikatör
Hanna Liljendahl

Medarbetare,sorterade på efternamn

Affilierade forskare

Camilla Eriksson, doktor i landsbygdsutveckling och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, samt Uppsala universitet

Daniel Laven, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet

Ragnar Löfstedt, professor i risk management och föreståndare för King's Centre for Risk Management, King's College London, Storbritannien

Dave Neal, professor och Visiting Research Associate and Affiliated Scholar vid Indiana University – South Bend, USA.

Teresa Silva, docent i kriminologi, Mittuniversitetet

Susanne Strand, docent i kriminologi, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien

Niklas Swanström, doktor i freds- och konfliktkunskap och föreståndare för Institute for Security & Development Policy, Stockholm