Här har vi samlat information om RCR:s forskningsprojekt och centrets tre temaområden – risk, kris och hållbarhet.

Pågående forskningsprojekt

Grindvakt för de oönskade

I det här projektet genomförs en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas som metod för att begränsa bosättningen för utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i...

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna med fokus på hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera...

Sidan uppdaterades 2021-07-01