RCR Lab

RCR Simulation Lab är ett simuleringslaboratorium vid Mittuniversitetet i Östersund, där vilka miljöer och situationer som helst kan simuleras och dokumenteras. 

#rcrlab på Twitter

Kontakta oss

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Finansiärer