RCR Simulation Lab

RCR Simulation Lab

RCR Simulation Lab är ett simuleringslaboratorium vid Mittuniversitetet i Östersund, där vilka miljöer och situationer som helst kan simuleras och dokumenteras. 

Simuleringslabbet används idag främst för forskning, metodutveckling och övningar inom risk-, kris- och säkerhetsområdet. Men labbets teknik och flexibla design gör det mycket användbart även inom andra verksamhetsområden.

 

Välkommen till en unik simuleringsmiljö!

 

RCR Simulation Lab är en del av forskningscentret Risk and Crisis Research Centre.

Kontakta oss

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Finansiärer