MI7A8874.jpg

KPMGs engagemang i CER-nätverket

Niklas Antonsson, auktoriserad revisor på KPMG, deltar i CER-nätverkets arbetsgrupp för potentiella medarbetare. Han berättar varför KPMG valt att engarera sig i CER-nätverket.

Mitthems engagemang i CER-nätverket

Anette Bergman, chef för affärsstöd på Mitthem, sitter med i CER-nätverkets arbetsgrupp för befintliga medarbetare. Hon berättar varför Mitthem har valt att engagera sig i CER-nätverket.

PwCs engagemang i CER-nätverket

Christine Larsson Schedin, är auktoriserad revisor och kontorschef på PwC i Sundsvall. Christine sitter med arbetsgruppen för potentiella medarbetare för CER-nätverket, samt i nätverkets...