MI7A7701.jpg

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Forskare visar på möjligheten till hållbar turism

Turismbranschen är en av de hårdast drabbade branscherna i spåren av coronapandemin. Stora som små aktörer påverkas när flygtrafiken står stilla och landsgränser stängs. Samtidigt leder den extraordinära situationen till eftertanke där nya vägval kan leda till hållbart resande och grön turism.

Så blir turismen efter Corona

Tiden var kort mellan rapporter om överturism till larm om för lite turism. Men vad händer när viruset drar sig tillbaka och restriktionerna lättar? Ska vi som många gånger tidigare se en snabb återhämtning till det tidigare, eller kommer turismen denna gång att förändras i grunden?

Coronakrisens effekt på resandet i fokus

7 av 10 tror inte att Coronakrisen kommer att påverka deras inrikesresande på sikt. Det framgår av drygt 1300 svar i den sms-enkät där forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet kartlägger hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats.

8000 sms-enkäter i ny studie om Corona och resande

I spåren av den pågående pandemin har resandet minskat drastiskt. I en ny studie kommer forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet att kartlägga hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats.

ETOUR i sociala medier