Forskningsgruppen inom teknisk yt- och kolloidteknik har fått finansiering för forskningsprojektet Cello. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet.

TB_1612_9579.jpg

Projektet fokuserar på cellulosas samspel i material och dispersioner. Det övergripande syftet är att studera och förklara de intra- och intermolekylära interaktionerna mellan cellulosa som uppstår under upplösning, i dispersioner och i regenereringen av nya nanobiokompositmaterial.

Fakta

Projektperiod

150101-171201

Projektledare

Projektmedlemmar

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-142 85 59

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 13

Alireza Eivazi

Forskarstuderande

010-142 83 70

Carolina Costa

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 64

Finansiärer

Läs mer