Mikrobryggerier och lokal utveckling (CraBloom)

Syftet med detta projekt är att stärka den svensk-norska kunskapen om mikrobryggeriernas betydelse för samhällsutvecklingen i Tröndelag och Jämtlands län glesbefolkade områden, samt vilken roll dessa små bryggerier har som identitetsskapare och möjliggörare för lokal utveckling.

Fakta

Projektperiod

200901-211231

Samarbetspartners

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2021-12-31