Mikrobryggerier och lokal utveckling (CraBloom)

Syftet med detta projekt är att stärka den svensk-norska kunskapen om mikrobryggeriernas betydelse för samhällsutvecklingen i Tröndelag och Jämtlands län glesbefolkade områden, samt vilken roll dessa små bryggerier har som identitetsskapare och möjliggörare för lokal utveckling.

CraBloom, bild

Mittuniversitetet i Sverige och Nord Universitet i Norge utvecklar i det gemensamma projektet ”Mikrobryggerier som skapare av möjligheter i lokalsamhället (CraBloom)” unik kunskap om mikrobryggeriernas roll i lokal utveckling.

Genom relationsbyggande och kunskapsutveckling om mikrobryggerinäringen är målet att etablera ett långsiktigt gränsöverskridande forskningssamarbete mellan de två universiteten om mikrobryggeriernas roll och betydelse för lokal utveckling på landsbygden, samt att mobilisera partners för ett mer omfattande projekt om mikrobryggerier och lokal utveckling.

 

Publications:

  • Pathways for urban and rural craft beer enterprises enabling local place development – exploring the Scandinavian context (paper submitted to international journal)

 

Conference papers:

  • Craft breweries and the Corona crisis – a Scandinavian case study (submitted to RENT2021)
  • Pathways to growth on a highly competitive craft beer market (submitted to RENT2021)
  • Brew to live – or live to brew? Motivations and ambitions among Scandinavian craft beer entrepreneurs (submitted to RENT2021)

Fakta

Projektperiod

200901-210831

Samarbetspartners

Projektledare

Projektmedlemmar

Lovisa Högberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428041

Cecilia Dalborg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428194

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Anne Wally Ryan

Anne Wally Ryan

Robert Bye

Robert Bye

Eivind Junker

Eivind Junker

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp