Farthållningsstrategier inom längdskidåkning

Inom alla uthållighetsidrotter är valet av farthållningsstrategi en viktig komponent för optimal prestation där tidsvinster kan uppnås om farten anpassas till terräng, vindmotstånd och individens fysiologiska och biomekaniska förmåga.

Skidåkare

Generellt kan man säga att en optimerad farthållningsstrategi inom en uthållighetsidrott handlar om att idrottaren presterar optimalt utifrån den egna fysiologiska förmågan.

Projektet baseras på flera delstudier som inkluderar skidåkning i fält på snö och rullskidåkning i testlabbet. I stort handlar det om att utföra prestationsanalyser i tävlingssituationer och att utvärdera idrottarnas fysiologiska potential i testlabbet där mer specifika tester genomförs för att kartlägga specifika prestationsfaktorer.

Empirisk data ska sedan användas för att utveckla en numerisk modell gällande hur farthållningen kan optimeras. Tanken är att modellen ska kunna användas som ett verktyg för att studera effekten av olika strategier vid individuella skidtävlingar samt till att optimera taktiska komponenter vid exempelvis masstartslopp som involverar klungkörning.

Praktisk nytta

Syftet med projektet är att beskriva och utvärdera hur effektivt elitaktiva längdskidåkare anpassar farten inom längdskidåknings olika tävlingsdiscipliner vilket är direkt värdefullt för idrottares prestationsutveckling.

Finansiering och samarbete

Projektet har erhållit tilldelning från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse och har delvis utförts i samarbete med Svenska Skidförbundet.

Publicerade artiklar inom projektet:

Andersson, E.P., Govus, A.D., Shannon, O.M., and McGawley, K. (2019). Sex differences in performance and pacing strategies during sprint skiing. Front. Physiol. 10, 295.

Sundström, D., Carlsson, P., and Andersson, E. (2018). Comparison of power output estimates in treadmill roller-skiing. Proceedings of the 12th conference of the International Sports Engineering Association. 2(6), 312.

Projektledare

David Sundström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428694

Erik Andersson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428863