David Sundström

Universitetslektor|Lecturer

Bakgrund

Jag tog masterexamen i sportteknologi vid Mittuniversitetet 2010 och disputerade 2016 med avhandlingen “Numerical Optimization of Pacing Strategies in Locomotive Endurance Sports”. För närvarande arbetar jag som universitetslektor vid Sports Tech Research Centre på Mittuniversitetet. Samtidigt är jag programansvarig för utbildningen Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik.

Forskningsområden

Farthållningsstrategier och prestation i uthållighetsidrott
Modellering av bioenergetik inom idrott
Biomekanik och prestation i löpning

Forskning

Den forskning som jag bedriver kan delas in i tre huvudområden:

a) Optimering av farthållningsstrategi i uthållighetsidrott genom numerisk modellering. Forskningsfrågan lyder: Hur ska en utövare variera farten längs banan för att komma i mål så snabbt som möjligt. Inom uthållighetsidrott finns det flera faktorer som påverkar hur den optimala farthållningsstrategin ser ut. Därför är det praktiskt att formulera om forskningsfrågan i flera delfrågor för att undersöka en faktor åt gången. Dessa faktorer inkluderar utövarens bioenergetik, banprofilen, kurvtagning, omgivande vind, mm. Det övergripande målet med forskningen är att utveckla modeller som kan hjälpa utövaren att hålla rätt fart längs banan och på så vis nå mållinjen fortare och vinna tävlingar.

b) Bioenergetiska modeller som beskriver energiförsörjningen av arbetande muskler samt hur mekaniskt arbete genereras.

c) Biomekanik och prestation vid löpning, företrädelsevis vid löpning i utförsbacke, vilket är en viktig del av terränglöpning orientering.

Undervisning

Mekanik 7,5 hp
Biomekanik i sport 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Analys och simulering av mekanisk konstruktion 7,5 hp
Introduktion till ingenjörsmetodik och produktutveckling 15 hp
Examensarbete 15 hp

Övrigt

Davids Researchgate-profil

Extra kontaktinformation

Hus Q, Campus Östersund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lidar, J. , Ainegren, M. & Sundström, D. (2023). Development and validation of dynamic bioenergetic model for intermittent ergometer cycling. European Journal of Applied Physiology, vol. 123: 12, ss. 2755-2770.  

Sundström, D. , Kurz, M. & Björklund, G. (2021). Runners adapt different lower-limb movement patterns with respect to different speeds and downhill slopes. Frontiers in Sports and Active Living, vol. 3    

Lidar, J. , Andersson, E. P. & Sundström, D. (2021). Validity and Reliability of Hydraulic-Analogy Bioenergetic Models in Sprint Roller Skiing. Frontiers in Physiology, vol. 12    

Sundström, D. & Bäckström, M. (2017). Optimization of pacing strategies for variable wind conditions in road cycling. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P, vol. 231: 3, ss. 184-199.  

Sundström, D. (2016). Anpassa farten för snabbare tider. Svensk Idrottsforskning,  

Sundström, D. (2016). On a bioenergetic four compartment model for human exercise. Sports Engineering, vol. 19: 4, ss. 251-263.  

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2014). Comparing bioenergetic models for the optimisation of pacing strategy in road cycling. Sports Engineering, vol. 17: 4, ss. 207-215.    

Sundström, D. , Carlsson, P. , Ståhl, F. & Tinnsten, M. (2013). Numerical optimization of pacing strategy in cross-country skiing. Structural and multidisciplinary optimization (Print), vol. 47: 6, ss. 943-950.    

Doktorsavhandlingar

Sundström, D. (2016). Numerical optimization of pacing strategies in locomotive endurance sports. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 237)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlsson, P. , Ainegren, M. , Tinnsten, M. , Sundström, D. , Esping, B. , Koptioug, A. & Bäckström, M. (2015). Cross-Country Ski. I The Engineering Approach to Winter Sports. Springer. S. 107-152.    

Konferensbidrag

Lidar, J. , Sundström, D. & Ainegren, M. (2021). Impact of dynamic friction on race times in cross-country skate skiing - a numerical simulation study. I European College of Sports Science Virtual Congress, September 8-10, 2021.  

Björklund, G. , Danvind, J. & Sundström, D. (2019). The effect of speed and gradient on running economy and oxygen uptake during downhill running. Paper presented at the The 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2019, 3-6 July, Prague, Czech Republic.

Sundström, D. , Carlsson, P. & Andersson, E. (2018). Comparison of Power Output Estimates in Treadmill Roller-Skiing. I Proceedings. Basel :    

Bäckström, M. , Carlsson, P. , Danvind, J. , Koptioug, A. , Sundström, D. & Tinnsten, M. (2016). A New Wind Tunnel Facility Dedicated to Sports Technology Research and Development. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 62--67.    

Sundström, D. , Bäckström, M. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2015). A four compartment model on human exercise bioenergetics. I Procedia Engineering. (Procedia Engineering). S. 4--9.    

Sundström, D. , Bäckström, M. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2015). Optimal distribution of power output and braking for corners in road cycling. Paper presented at the Science and Cycling, Utrecht 1-2 July 2015  

Sundström, D. , Tinnsten, M. & Carlsson, P. (2014). The influence of course bends on pacing strategy in road cycling. I Conference Proceedings of The Engineering of Sport 10. (Procedia Engineering). S. 835--840.  

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2013). On Optimization of Pacing Strategy in Road Cycling. I 6TH ASIA-PACIFIC CONGRESS ON SPORTS TECHNOLOGY (APCST). Melbourne : (Procedia Engineering). S. 118--123.  

Sundström, D. , Carlsson, P. & Tinnsten, M. (2011). Optimizing pacing strategies on a hilly track in cross-country skiing. I Procedia Engineering. (Procedia engineering). S. 10--16.    

Licentiatavhandlingar

Sundström, D. (2013). Optimized Pacing Strategies in Cross-Country Skiing and Time-Trial Road Cycling. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University licentiate thesis : 95)  

Sidan uppdaterades 2023-09-21