I detta forskningsprojekt kommer forskare, i samarbete med den regionala fiberindustrin, att utveckla nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

585510-fiber-optics.jpg

Bakgrund

Den globala expansionen av fiberförbindelser pågår över hela världen och tillgång till fiber är avgörande för ekonomisk tillväxt och bidrar till innovation. Endast i Sverige beräknas göra fiberinvesteringar för 10 miljarder kronor år 2016. Dessa stora investeringar kommer att skapa möjligheter för nya produkter och innovationer.

Regionala aktörer som driver teknikutveckling, distribution, utbildning och expansion av fiber är; Servanet, Skanova, Iftac, IKT Networks, Hexatronics, Fiber Optic Valley, IP-only och olika byföreningar. De har ett stort behov av effektiva installationsmetoder och nya produkter. Om kostnaden för fiberinstallation kan minskas är det möjligt att installera fiber där det idag inte är ekonomiskt motiverat, vilket i sin tur bidrar till ett livligt landskap.

Forskningsfokus

Projektet bygger på de regionala företagens behov av; ny kunskap, nya arbetsmetoder och utrustning för att förbättra effektiviteten vid installation och underhåll av fiber. Projektet har valt att fokusera på fyra områden med stor potential för effektivitetsförbättringar och nya produkter.

 

  1. Automatisk detektion och karakterisering av tvättsvampar
  2. Duktkarakterisering
  3. Små radiosändare
  4. Svetsning av fiberdukter

 

Projektledare

Kent Bertilsson

Studierektor|Studierektor

010-142 89 15

Projektmedlemmar

Johan Sidén

Universitetslektor

010-142 84 88