”FORE – Forest as a Resource” är ett koncept baserat på mekanisk massaproduktion där traditionella och nya fiberbaserade produkter kan produceras i synergi med t ex extraktion av kemikalier, bioenergi, syntesgas, el eller mineraler. Forskningsprojektet avslutades 2014.

Uthållig produktion av skogsråvara

Delprojektets långsiktiga mål är att karaktärisera de processer som ligger bakom svampars inverkan på mineralnäringsomsättningen i svensk barrskogsmark, att kartlägga de arter som är involverade sa...

Biopolyvision

Ansatsen i detta projekt är att utveckla värdefulla applikationer där exempelvis hemicellulosa helt eller delvis kan ersätta oljebaserade material.

Återvinn

I detta projekt inriktar vi oss på att rena processvattnet i det mekaniska massabruket från substanser som idag stör produktionen av papper och samtidigt separera värdefulla kemikalier som kan...

Biologiskt aktiva kemikalier

En grundläggande idé i detta delprojekt är att med utgångspunkt från skogen och den mekaniska massaprocessen utöka den traditionella produktionen av pappersprodukter med nya produkter med mycket hö...

Energieffektiv produktion av nya produkter

Delprojektet ”Förbättrat nyttjande av mekaniska massors latenta fysikaliska egenskaper för väsentligt minskad energiförbrukning i massa- och pappers-tillverkningsprocesser” behandlar torkning av...

Skogsindustriell förgasningsteknik

I delprojektet ” Förgasningsteknik i ett mekmassabaserat bioraffenaderi” studeras hur förgasningsteknik kan integreras i ett integrerat mekaniskt massa och pappersbruk.

Fakta

Projektperiod

130101-150101

Forskningscenter

Finansiärer

Länsstyrelsen Västernorrland ÅF

Sidan uppdaterades 2022-12-28