Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism (Gastrocert)

Det internationella forskningsprojektet Gastrocert är inriktat på forskning kring hur den lokala gastronomin kan vara ett sätt att utveckla och samtidigt skydda det lokala livsmedelssystemets kulturarv. Forskarna ska också studera småskalig livsmedelsproduktion kopplat till turismupplevelser.

Gastronomi

Sidan uppdaterades 2022-06-14