Kulturella och kreativa näringar – lokala och regionala utvecklingsperspektiv

Målet med detta projekt är att bygga kunskap kring hur olika sektorer inom de kulturella och kreativa näringarna skapar möjlighet för lokal och regional utveckling.

Gastronomi

Fakta

Projektperiod

220101-221231

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2023-03-31