Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Projektet genomförs i samverkan med Östersunds kommun.

Happy_kids

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp

Läs mer

Sidan uppdaterades 2023-03-31