Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer lärarförbund, Skolverket, näringsliv och politiker) efterfrågar åtgärder för att ändra den negativa trenden.

Skola klassrum skolbarn

Fakta

Projektperiod

201201-221031

Samarbetspartners

Forskargrupper

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2022-10-31