Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer lärarförbund, Skolverket, näringsliv och politiker) efterfrågar åtgärder för att ändra den negativa trenden.

Skola klassrum skolbarn

Projektledare

Projektmedlemmar

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2023-06-27