Organisation av frivilliga vid krishantering

Organisation av frivilliga vid krishantering

I detta projekt studerades i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Fakta

Projektperiod

150901-180831

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46101428132

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428118

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson