Organisation av frivilliga vid krishantering

I detta projekt studerades i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Sidan uppdaterades 2022-06-14