Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbetet med de case som ingår i projektet.

AI illustration

Nyheter från projektet

Inbjudan till gästföreläsning om AI med Patrick Gouch, IBM
Inspirationsföreläsning om AI med Patrick Couch från IBM.
Digital gästföreläsning om AI
Inspirationsföreläsning om AI med Calejo Industrial Intelligence

Kontaktpersoner

Lars Oscarsson Bron Innovation
Peter Vomacka Samling Näringsliv

Finansiärer

Logo Logo Region Jämtland Härjedalen Bron 16x9 Samling Näringsliv

Sidan uppdaterades 2022-01-26