Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbetet med de case som ingår i projektet.

AI illustration

Projektet kommer att fokusera på SME-företag och myndigheter då de upplever de största utmaningarna med kompetensförsörjningen och det är hos dessa företag som den största potentialen finns. Projektets mål är att etablera ett regionalt nätverk inom AI samt etablera AI kompetens på Mittuniversitetet och hos företagen genom rekrytering, kompetensutveckling och införande av praktiska tillämpningar av AI hos företagen.

Målen kommer nås genom att genomföra aktiviteter för att bygga upp kompetens genom rekrytering, etablering av AI-Sverige, kompetensutveckling och utveckla koncept för att öka kunskapen om AI i organisationerna.

 

Anmäl dig till AI-nätverket här:

Nyheter från projektet

Kontaktpersoner:

Peter Vomacka Samling Näringsliv

Peter Vomacka
Samling Näringsliv Jämtlands län
peter.vomacka@samlingnaringsliv.se
076-782 20 77

Lars Persson Skandevall Bron Innovation

Lars Persson Skandevall
Bron Innovation
lars.skandevall@broninnovation.se
070-666 42 53

Finansiärer

Logo Logo Region Jämtland Härjedalen Bron 16x9 Samling Näringsliv