Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbetet med de case som ingår i projektet.

AI illustration

Nyheter från projektet

Inbjudan till gästföreläsning om AI med Patrick Gouch, IBM
Inspirationsföreläsning om AI med Patrick Couch från IBM.
Digital gästföreläsning om AI
Inspirationsföreläsning om AI med Calejo Industrial Intelligence

Kontaktpersoner

Lars Oscarsson Bron Innovation
Peter Vomacka Samling Näringsliv

Projektledare

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428697

Projektmedlemmar

Mattias O´Nils

Professor|Professor

+46 (0)10-1428780

Christine Grafström

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428410

Finansiärer

Logo Logo Region Jämtland Härjedalen Bron 16x9 Samling Näringsliv