Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbetet med de case som ingår i projektet.

AI illustration

Projektet kommer att fokusera på SME-företag och myndigheter då de upplever de största utmaningarna med kompetensförsörjningen och det är hos dessa företag som den största potentialen finns. Projektets mål är att etablera ett regionalt nätverk inom AI samt etablera AI kompetens på Mittuniversitetet och hos företagen genom rekrytering, kompetensutveckling och införande av praktiska tillämpningar av AI hos företagen.

Målen kommer nås genom att genomföra aktiviteter för att bygga upp kompetens genom rekrytering, etablering av AI-Sverige, kompetensutveckling och utveckla koncept för att öka kunskapen om AI i organisationerna.

 

Är du intresserad av AI? 

Vill du ta del av de senaste nyheterna inom AI, få inbjudningar till events, AI-utbildningar och skapa värdefulla kontakter för din organisatios utveckling? Anmäl dig till vårt AI-nätverk!

Anmäl dig till AI-nätverket

Nyheter från projektet

Inbjudan till gästföreläsning om AI med Patrick Gouch, IBM
Inspirationsföreläsning om AI med Patrick Couch från IBM.
Digital gästföreläsning om AI
Inspirationsföreläsning om AI med Calejo Industrial Intelligence

Kontaktpersoner

Lars Oscarsson Bron Innovation

Lars Oscarson
Bron Innovation, Västernorrland
lars.oscarson@broninnovation.se
072-214 77 10

Peter Vomacka Samling Näringsliv

Peter Vomacka
Samling Näringsliv, Jämtland & Härjedalen
peter.vomacka@samlingnaringsliv.se
076-782 20 77

Finansiärer

Logo Logo Region Jämtland Härjedalen Bron 16x9 Samling Näringsliv