Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland flyktingar.

AMIR

Om AMIR

Projektet drivs vid institutionen för Psykologi och Socialt arbete i samverkan med Region Jämtland Härjedalen. Inom AMIR-projektet har vi arbetat med kartläggning av psykiska ohälsosymptom bland flyktingar som bodde på asylboenden i länet i slutet av 2016 till i början av 2017.

Vi har utvecklat och utvärderat screeninginstrument för att effektivt identifiera psykiska symptom, fördjupad bedömning av psykiatriska symptom, samt en preventiv gruppintervention där deltagare får lära sig om symptom som kan uppstå efter svåra händelser, samt hur man kan hantera dessa.

Projektresultat

Kartläggningen av symptom visar mycket hög förekomst av psykiska ohälsosymptom (depression, ångest, posttraumatisk stress) och låg livskvalitet (Leiler, Bjärtå, Ekdahl, & Wasteson, 2018, Bjärtå, Leiler, Wasteson, Meurling, & Ekdahl, 2019).

Vi har arbetat med att översätta och utvärdera ett screeninginstrument, The Refugee Health Screener (RHS; Hollifield et al., 2013, 2016) som frågar om psykiska besvär på hemspråket. Instrumentet visar sig korrespondera bra till symptom på depression, ångest och PTSD (Bjärtå, Leiler, Ekdahl, & Wasteson, 2018), och det är även användbart bland yngre flyktingar (Sarkadi, Bjärtå, Leiler, & Salari, 2019).

I samverkan med utvecklaren av skalan (RHS) har vi även undersökt hur suicidtankar är relaterade till generella symptom (Leiler, Hollifield, Wasteson, & Bjärtå. 2019), och undersöker nu förekomst av, och faktorer som kan predicera suicidtankar (Leiler, Wasteson, Zakrisson, & Bjärtå, manuskript).

Projektet har medfinansierats av Asyl-, Migration-, och Integrationsfonden, 2016-2018.

 

Medarbetare

Screeninggrupp

Screeningmomentet har genomförts tillsammans med våra fantastiska bikulturella och flerspråkiga medarbetare (från vänster Ziad Kurum, Anna, Anna, Henok Ghide, Amjad Abuleil, Ladan Abdulkadir och Anahita Amin). Vi har tillsammans med studenterna Jennifer Meurling och Sabina Landehag samlat in psykiska ohälsovariabler bland över 600 personer som bor vid asylboenden i regionen.

 

Fakta

Projektperiod

160901-241231

Forskargrupper

Projektledare

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Projektmedlemmar

Anna Leiler

Doktorand|Doctoral Student

010-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589