AMIR - forskningsprojekt | miun.se

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland flyktingar.

AMIR

Fakta

Projektperiod

160901-241231

Forskargrupper

Sidan uppdaterades 2022-11-21