Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland flyktingar.

AMIR

Fakta

Projektperiod

160901-241231

Forskargrupper

Projektledare

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428163

Projektmedlemmar

Elisabet Wasteson

Universitetslektor

+46 (0)10-1428570

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428972

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428589

Örjan Sundin

Professor

+46 (0)10-1428230