Forskningsgruppen inom teknisk yt- och kolloidteknik har fått finansiering för forskningsprojektet Cello. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet.

FSCN forskning

Projektet fokuserar på cellulosas samspel i material och dispersioner. Det övergripande syftet är att studera och förklara de intra- och intermolekylära interaktionerna mellan cellulosa som uppstår under upplösning, i dispersioner och i regenereringen av nya nanobiokompositmaterial.

Fakta

Projektperiod

150101-220601

Institutioner/avdelningar

Ämnen

Projektledare

Projektmedlemmar

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-1428559

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428813

Alireza Eivazi

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428370

Carolina Costa

Doktorand|Doctoral Student

010-1427964

Finansiärer

Logotyp Vetenskapsrådet.

Läs mer