Gränslös kompetens ‑ Grenseløs kompetanse

Syftet med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: se möjligheter över landsgränser, att inte låta sig begränsas av förutfattade meningar. Vi studerar (1) hur arbetsgivare ser på kompetens, vem som har den och var den finns och (2) hur normer kring kompetens formar ungdomars karriärval.

Studenter runt ett bord, helikopterperspektiv.

Projektledare

Maria Bogren

Maria Bogren

Docent|Associate Professor

Nord universitet

Projektmedlemmar

Gro Talleraas

Gro Talleraas

Universitetslektor|Senior Lecturer

Nord universitet

Birgitte Hovdan

Birgitte Hovdan

Universitetslektor|Senior Lecturer

Nord universitet

Finansiärer

Interreg Sverige-Norge Medfinansieras av Europeiska Unionen

Sidan uppdaterades 2024-05-16