Mikrofiber

En ny XRF-analys utvecklar högutbytemassa med jämn sulfonatfördelning på fibernivå för förbättrade förnybara förpackningar.

Blå fibrer som syns i ett väldigt starkt mikroskop.

Sidan uppdaterades 2024-03-05