Pågående samverkansprojekt

Create your future

Unga människor står utanför utbildning och arbetsmarknad i Mellersta Norrland, som har en överskottsgeografi. Syftet med ESF-projektet Create your future är att undersöka och hitta lösningar gällan...

Framtidens Välfärd: Vård och Skola

Programmets mål är att bana väg för större satsningar med möjlighet att utveckla en stark forskningsmiljö, som med koppling till högkvalitativa utbildningar kan säkra kunskaps- och kompetensförsörj...

GovTech Challenges forskarskola

Målet är att genom en långsiktig satsning på en gemensam forskarskola i två faser skapa möjligheter att analysera och utveckla djupare kunskap och nya arbetsformer kring samhällets digitalisering m...

Kommunicera klimatstrategier

Projektet ska ta fram ny kunskap om hur klimatstrategier och mål på bästa sätt kan kommuniceras på lokal nivå i kommuner och omsättas i praktisk handling.

Tillsammans för ökad skolnärvaro

Detta är ett projekt i samverkan med Ånge kommun i enlighet med samverkansavtalet. Projektet syftar till att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom flera parallella satsningar inom...

Vätgas och kräftor (VOK)

Projektet undersöker om det går att ta vatten från ett vattendrag (till exempel Ljungan) och använda överskottsvärme från vätgastillverkning för att hetta upp vattnet och därigenom döda...

Sidan uppdaterades 2022-04-21