Åsa Tjulin

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade 2010 i medicinsk vetenskap vid Linköpings Universitet. Min avhandling handlade om vilken betydelse sociala processer vid arbetsplatsen har vid återgång i arbete.

Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Mälardalens Högskola (2004).

Forskningsområden

Min erfarenhet inom forskning rör området arbetsliv och hälsa.

Mitt forskningsinstresse belyser frågor som betydelsen av sociala processer inom återgång i arbete, processutvärdering av hälsofrämjande interventioner, samt aspekter av arbetsplats- och organisatoriskt lärande i arbetslivet relaterat till hälsa.

Pågående forskning

Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang? En studie finansierad av AFA Försäkring som bedrivs samverkan med projektledare Andrea Eriksson vid KTH.

Processutvärdering av ett interventionsprojekt mot hälsofrämjande ledarskap inom region Jämtland Härjedalen tillsammans med forskare från Mittuniversitetet.

Ett internationellt samarbete med syfte att sammanställa systematisk kunskap om:
Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence
Researchers: Marc White; Izabela Schultz; Kelly Willaims-Whitt; Catherine Loughlin; Clermont Dionne; Shannon Wagner; Åsa Tjulin; Merv Gilbert; Terri Aversa; Linda Brown; David Durning; Steve Horvath

Undervisning

Jag undervisar, samt är en av två programansvariga för vårt kandidatprogram: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet.

Jag undervisar även i vårt magisterprogram: Arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

2015 erhöll jag pedagogiskt pris för pedagogisk ledning vid Mälardalens Högskola.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Tjulin, Å. & Norén, L. (2016). Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?. Socialmedicinsk Tidskrift, : 5, ss. 604-611.    

John, S. , Tjulin, Å. , Mussner, U. & Ekberg, K. (2015). Contact With the Workplace During Long-Term Sickness Absence and Worker Expectations of Return to Work. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Tjulin, Å. , Mussner, U. , Selander, J. & Ekberg, K. (2015). Learning Experiences in Return to Work Among Workplace Actors. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Dunstan, D. , Mortelmanns, K. , Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2015). The role of co-workers the return-to-work process. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10, ss. 9-16.  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2011). Exploring the meaning of early contact in return-to-work from workplace actors’ perspective. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 2, ss. 137-145.  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2011). The social interaction of return-to-work explored from co-workers experinces. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 21-22, ss. 1979-1989.  

Tjulin, Å. , Maceachen, E. & Ekberg, K. (2010). Exploring Workplace Actors Experiences of the Social Organization of Return-to-Work.. Journal of occupational rehabilitation, vol. 20: 3, ss. 311-321.  

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2009). Experience of the Implementation of a Multi-Stakeholder Return-to-Work Programme. Journal of occupational rehabilitation, vol. 19: 4, ss. 409-418.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tjulin, Å. (2010). Workplace Social Relations in theReturn-to-Work process. Diss. (Sammanläggning) Linköping : Linköping University Electronic Press, 2010

Kapitel i böcker, del av antologier

Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2016). The importance of workplace social relations in the return to workprocess : A missing piece in the return-to-work puzzle?. I Handbook of return to work : From research to practice. New York : Springer Science+Business Media B.V. (Handbooks in Health, Work and Disability). S. 81-97.  

Tjulin, Å. , Dunstan, D. , Mortlemans, K. & MacEachen, E. (2016). Återgång i arbete : ett internationellt samproduktionsprojekt. I Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd. Lund : Studentlitteratur. S. 131-141.

Tjulin, Å. (2007). Validity issues in Qualitative Research. I Organizational Theory and Change Processes : Collected papers from a doctoral course. Linköping : Linköping University Electronic Press (LiU.IEI-R-08/0017–SE).

Konferensbidrag

Tjulin, Å. (2010). Experience of the implementation of a multi-stakeholder return to work programme. Paper presented at the PREMUS 2010, Angers, France

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social challenges of a time scheduled early contact at the workplace in return-to-work. Oral presentation.. Paper presented at the ICOH WOPS: 4th international conference on psychosocial factors at work, Amsterdam, Holland June 2010

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social organization of return-to-work at the workplace. Oral presentation.. Paper presented at the Seventh International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders PREMUS 2010. Angers, France August/September 2010

Tjulin, Å. , Ekberg, K. & Edvardsson Stiwne, E. (2008). Process Evaluation of a Swedish Workplace-based Return-to-Work Program.. Paper presented at the 3rd ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Quebec, Canada 1-4 September 2008

Rapporter

Ekberg, K. , Tjulin, Å. , Selander, J. & Müssener, U. (2014). Sociala kontakter - på gott eller ont?. Mälardalen University, Health and Welfare

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2007). Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press (IHS Rapport 2007:6).