Cecilia Dalborg

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2017). Female entrepreneurs in nature-based businesses : working conditions, well-being, and everyday life situation. Society, health and vulnerability, vol. 8: 1    

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2015). Risk perception matters : why women's passion may not lead to a business start-up. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 1, ss. 87-104.    

Dalborg, C. & Wincent, J. (2015). The idea is not enough : The role of self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship and founder passion – a research note. International Small Business Journal, vol. 33: 8, ss. 974-984.  

Dalborg, C. (2015). The life cycle in women-owned businesses : From a qualitative growth perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 2, ss. 126-147.  

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2012). Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 4: 3, ss. 289-315.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Dalborg, C. (2014). GAMLA VILLFARELSER och NYA VERKLIGHETER? : En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 199)  

Kapitel i böcker, del av antologier

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2016). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. I Social Capital and Development Trends in Rural Areas, volume 11.. Gifu, Japan : Gifu University.

Dalborg, C. & Rennemo, Ø. (2013). Betydelsen av kreativitet i kvinnors företagande. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag.

Dalborg, C. (2013). Tillväxt i kvinnors företag. I Kvinners foretak og foretakende kvinner : vekstentreprenører i Skandinavia. Trondheim : Akademika forlag.

Konferensbidrag

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Arbetslivets förutsättningar för kvinnor inom de gröna näringarna.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016.. S. 43-  

Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). Growth in women´s businesses in the light of time. Paper presented at the Diana International Research Conference 2016 Theme: Gender in family business & Gender and innovation Nord University, Bodø, Norway, June 12-14, 2016

Sörensson, A. , Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). National branding : What role does food play?. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development Östersund September 11-14, 2016 Proceedings. Östersund : . S. 38--38.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Dalborg, C. (2016). Nature Based Businesses – Long Term Sustainable Businesses?. Paper presented at the The 5th international conference on social responsibility, ethics, and sustainable business (ICSR), October 6-7, 2016, Milan, Italy

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Nature based businesses in rural and sparsely populated areas : How to support women’s entrepreneurship for more sustainable businesses?. Paper presented at the ICSB 2016 World Conference, New Jersey, June 15 - June 18, 2016

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Women's entrepreneurship in nature based businesses : What kind of support and advice system are needed?. Paper presented at the 9th Diana International Research Conference, Bodö, June 12-14, 2016

Bogren, M. & Dalborg, C. (2015). Entrepreneurship - the creation of temporary organizations?. Paper presented at the RENT conference XXIX, 18-20 nov 2015, Zagreb, Croatia.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2015). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. Paper presented at the The 12th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside, Takayama, Japan, 23-25 Maj, 2016

von Friedrichs, Y. , Dalborg, C. & Wincent, J. (2012). Risk perceptions, Passion and Self-efficacy : Why Women are Less Inclined to Start-up New Ventures. Paper presented at the 26TH RENT conference,Lyon, France, November 21-23

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. I HSS07 : Högskolor och Samhälle i Samverkan.

Dalborg, C. & von Friedrichs Grängsjö, Y. (2005). Supportive measures to promote the establishment of companies. I The 18th Scandinavian Academy of Management.

Rapporter

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling-Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Jönköping : Högskolan i Jönköping (Science, university and society 2007:5).

von Friedrich Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Forskningsprojektet Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Mittuniversitetet