RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige

gruppfoto resens

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Information om projektet

Aktuellt

Praksiserfaringene i bokform

Boka "ReSeNS – eksempler, samfunneffekter og rådgivermetodikk" inneholder praktiske eksempler og erfaringer på sosialt entreprenørskap.