Christina Dahlström

Spara favorit

Bakgrund

Ph.D. kemiteknik, Mittuniversitetet, Sundsvall
Civ.ing. kemiteknik, KTH, Stockholm

Forskningsområden

Materialvetenskap, ytkemi, bestrykning, elektronmikroskopi och bildanalys.

Pågående forskning

Jag forskar för närvarande i projektet ”Morfologistudier av framtidens biokomposit” där en grundläggande studie görs för att förstå hur nanofibrillär cellulosa (CNF) och grafen/nanografit bygger upp strukturen i denna starka och funktionella biokomposit.
I superkondensatorer så kan elektroderna tillverkas av grafen/nanografit och ett bindemedel. CNF har visat lovande resultat som bindemedel eftersom både våt- och torrstyrka förbättrades medan de elektroniska egenskaperna bibehölls eller förbättrades. Därför är det av intresse att undersöka hur jonernas rörlighet är relaterad till mängden CNF i elektroden. En annan del av min forskning är att studera hur CNF stabiliserar grafitdispersionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Andres, B. , Dahlström, C. , Blomquist, N. , Norgren, M. & Olin, H. (2018). Cellulose binders for electric double-layer capacitor electrodes : The influence of cellulose quality on electrical properties. Materials & design, vol. 141, ss. 342-349.  

Kumar, V. , Forsberg, S. , Engström, A. , Nurmi, M. , Dahlström, C. & Toivakka, M. (2017). Conductive carbon-nanocellulose coatings on paper. TAPPI Journal, vol. 16: 6, ss. 310-311.

Kumar, V. , Forsberg, S. , Engström, A. , Nurmi, M. , Andres, B. , Dahlström, C. & Toivakka, M. (2017). Conductive nanographite-nanocellulose coatings on paper. Flexible And Printed Electronics, vol. 2: 3  

Eivazihollagh, A. , Bäckström, J. , Dahlström, C. , Carlsson, F. , Ibrahem, I. , Lindman, B. , Edlund, H. & Norgren, M. (2017). One-pot synthesis of cellulose-templated copper nanoparticles with antibacterial properties. Materials letters (General ed.), vol. 187, ss. 170-172.    

Andres, B. , Engström, A. , Blomquist, N. , Forsberg, S. , Dahlström, C. & Olin, H. (2016). Electrode Mass Balancing as an Inexpensive and Simple Method to Increase the Capacitance of Electric Double-Layer Capacitors. PLoS ONE, vol. 11: 9, ss. 1-12.    

Forsberg, V. , Zhang, R. , Joakim, B. , Dahlström, C. , Andres, B. , Norgren, M. , Andersson, M. , Hummelgård, M. & et al. (2016). Exfoliated MoS2 in Water without Additives. PLoS ONE, vol. 11: 4    

Forsberg, V. , Zhang, R. , Andersson, H. , Bäckström, J. , Dahlström, C. , Norgren, M. , Andres, B. & Olin, H. (2016). Liquid Exfoliation of Layered Materials in Water for Inkjet Printing. Journal of Imaging Science and Technology, vol. 60: 4, ss. 1-7.  

Osong, S. H. , Dahlström, C. , Forsberg, S. , Andres, B. , Engstrand, P. , Norgren, S. & Engström, A. (2016). Nanofibrillated cellulose/nanographite composite films. Cellulose (London), vol. 23: 4, ss. 2487-2500.  

Andres, B. , Forsberg, S. , Dahlström, C. , Blomquist, N. & Olin, H. (2014). Enhanced electrical and mechanical properties of nanographite electrodes for supercapacitors by addition of nanofibrillated cellulose. Physica status solidi. B, Basic research, vol. 251: 12, ss. 2581-2586.  

Dahlström, C. & Uesaka, T. (2012). Microstructure Variations in Paper Coating : Direct Observations. Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 51: 24, ss. 8246-8252.  

Dahlström, C. , Allem, R. & Uesaka, T. (2011). New Method for Characterizing Paper Coating Structures Using Argon Ion Beam Milling and Field Emission Scanning Electron Microscopy. Journal of Microscopy, vol. 241: 2, ss. 179-187.  

Dahlström, C. & Uesaka, T. (2009). New Insights into Coating Uniformity and Base Sheet Structures. Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 48: 23, ss. 10472-10478.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Dahlström, C. (2012). Quantitative microscopy of coating uniformity. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 129)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Dahlström, C. (2013). Sample Preparation Using Argon Ion Beam Milling. I Argon: Production, Characteristics and Applications. Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, Inc.. S. 223-240.

Konferensbidrag

Kumar, V. , Forsberg, S. , Engström, A. , Nurmi, M. , Dahlström, C. & Toivakka, M. (2017). Conductive carbon-nanocellulose coatings on paper. I Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2017 : Renew, Rethink, Redefine the Future.. S. 26--35.

Forsberg, S. , Kumar, V. , Engström, A. , Maristiina, N. , Dahlström, C. & Martti, T. (2016). Effect of calendering and coating formulations on conductivity in paper-based electrodes. Paper presented at the TAPPI Advanced Coating Symposium 2016, October 4-6, 2016, Stockholm

Forsberg, V. , Zhang, R. , Andersson, H. , Bäckström, J. , Dahlström, C. , Norgren, M. , Andres, B. & Olin, H. (2016). Liquid Exfoliation of Layered Materials in Water for Inkjet Printing. I Printing for Fabrication 2016 : Materials, Applications, and Processes. USA :

Andres, B. , Dahlström, C. , Engström, A. , Forsberg, S. , Blomquist, N. & Olin, H. (2015). Cellulose-based binder systems for electrochemical electrodes. Paper presented at the 2015 E-MRS Spring Meeting

Henshaw Osong, S. , Dahlström, C. , Forsberg, S. , Andres, B. , Engstrand, P. , Norgren, S. , Olin, H. & Engström, A. (2015). Development of CTMP-based nanofibrillated Cellulose /nanographite composites for paper applications. Paper presented at the 9th International Fundamental Mechanical Pulp Research Seminar, 19-20May, Trondheim, Norway

Alecrim, V. , Zhang, R. , Hummelgård, M. , Andres, B. , Dahlström, C. , Norgren, M. , Andersson, M. & Olin, H. (2015). Exfoliated Layered Materials for Digital Fabrication. I NIP & Digital Fabrication Conference. (NIP & Digital Fabrication Conference). S. 192--194.

Faria, G. C. , Duong, D. T. , Dahlström, C. , Rivnay, J. , Malliaras, G. , Owens, R. & Salleo, A. (2015). Modeling Transient Drain Current Response in Biofunctionalized Organic Electrochemical Transistors. Paper presented at the XIV Brazil MRS meeting

Forsberg, S. , Andres, B. , Blomquist, N. , Dahlström, C. , Engström, A. & Olin, H. (2015). Paper-based supercapacitors. Paper presented at the 2015 E-MRS Spring Meeting, May 11-15, 2015, Lille, France

Dahlström, C. , Andres, B. , Faria, G. C. , Engström, A. , Duong, D. T. & Salleo, A. (2015). Structural Change of Cellulose Nanofibers in Supercapacitor Electrodes during Galvanostatic Cycling. Paper presented at the 2015 MRS Fall Meeting & Exhibit

Dahlström, C. , Andres, B. & Forsberg, S. (2014). Coating Uniformity and its Effect on Supercapacitor Capacitance. Paper presented at the 2014 TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium

Dahlström, C. & Uesaka, T. (2012). Coating Microstructures : Binder Distributions. I 12th TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium Proceedings, Co-located with the 16th International Coating Science and Technology Symposium, ISCST 2012.. S. 250--257.

Dahlström, C. , Uesaka, T. & Norgren, M. (2008). Base Sheet Structures that Control Coating Uniformity: Effects of Length Scale. I TAPPI Advanced Coating Fundamentals Symposium Proceedings.. S. 124--133.

 

Exempel från mitt forskningsområde: SEM-bild av elektrodens yta. Cellulosans nanofibriller skapar en spindelväv formation mellan grafitpartiklarna. Det vita skalstrecket är 2 mikrometer.