Formas finansierar ett forskningsprojekt som heter NovoCell. Forskningen utvecklas i forskningsgruppen Surface and Colloid Engineering.

FSCN forskning

Detta projekt fokuserar specifikt på design och beredning av cellulosabaserade nanokompositer med extra funktionaliteter som t.ex. antimikrobiella, katalytiska och elektroniska egenskaper, utgående från vattenbaserade lösningar av träbaserad cellulosa.

Fakta

Projektperiod

150101-170701

Projektledare

Projektmedlemmar

Ida Svanedal

Forskare|Researcher

010-142 85 59

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 13

Alireza Eivazi

Forskarstuderande

010-142 83 70

Carolina Costa

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 64

Finansiärer

Formas logotyp