Jussara Reis-Andersson

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-1428586
  • E-postadress: jussara.reis-andersson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, D-Huset
  • Rumsnummer: D368
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Ingår i den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE).

Ingår i det kommunala samverkansprojektet i Sundsvallsregionen för digitalisering av utbildningsväsendet (DUVKOM).

Bakgrund

Civilingenjör, lärare och skolutvecklare. Har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi, en teknologi magisterexamen i datateknik, en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi, en lärarexamen inriktad mot högstadiet och gymnasiet och en filosofie magisterexamen i utbildningsledning och skolutveckling. Jag är legitimerad lärare i ämnena företagsekonomi och teknik. Har bland annat arbetat som webbutvecklare, gymnasielärare, utbildningsledare, universitetsadjunkt, skolutvecklare.

Forskningsområden

Min avhandling handlar om förändringsprocesser som sker mellan skolledare och huvudman utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Det handlar exempelvis om hur man kan skapa en organisation som gynnar lärandet.

Övrigt

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samarbetsavtal-harnosand/forskningsprojekt/duvkom---digitalisering-av-utbildningsvasendet-i-kommunerna http://graderesearch.umu.se/doktorander/doktorand-jussara-reis-andersson/

Publikationer

Konferensbidrag

Reis-Andersson, J. (2020). Expanding the use of digital technologies in the Swedish educational system : – A study on management change practice between municipal school organizers and school leaders. Paper presented at the International conference on information communication technologies in education (ICICTE 2020), [DIGITAL] Samos, Greece, July 2-4, 2020.