Lifelong learning and organisational development

Projektet “Lifelong learning and organisational development” är en fortsättning på det nu avslutade projektet BranschUtveckling inom bank och Försäkring genom Flexibelt Livslång lärande (BUFFL). I fokus står relationen mellan medarbetares livslånga lärande och organisationers utveckling.

Biblioteket Campus Östersund

Fakta

Projektperiod

180701-251231

Projektledare

Projektmedlemmar

Martha Cleveland-Innes

Martha Cleveland-Innes

Professor of Education

Athabasca University

Thomas Ryberg

Thomas Ryberg

Professor and director of Institute for Advanced Study in PBL

Aalborg University

Maarten de Laat

Maarten de Laat

Professor in Augmented and Networked Learning

The University of South Australia

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2024-03-05