Kai Kronenberg

Spara favorit

Bakgrund

Jag har studerat företagsekonomi med inriktningen logistik och handel på Nürtingen-Geislingen universitetet, i sydvästra Tyskland. Under den tiden fick jag arbetslivserfarenhet på Daimler-Benz, och var inblandad i att organisera och genomföra evenemang för en konsertarrangör i München. Efter utlandsstudier i Australien och Cypern tog jag en M.Sc. i turismvetenskap, vid Mittuniversitetet i Östersund. Därefter arbetade jag på ett stort turismföretag i Frankfurt och kom sedan tillbaka till Sverige för att arbeta på ETOUR.

Pågående forskning

Min forskning behandlar turismens socio-ekonomiska effekter med en fokus på jobbskapande och inkomster från turism på den regionala nivån. Då turismindustrin inte är begränsad till hotellsektorn utan består av en rad olika produkter och tjänster, krävs det specifika verktyg och modeller för att beräkna turismens totala ekonomiska bidrag till en region.

Syftet med min forskning är att granska de aggregerade (och ofta okritiskt återrapporterade) siffrorna kring turismens ekonomiska effekter. Detta för att få en bättre förståelse av den faktiska kvalitén på jobben som skapas och inkomsten som genereras från turismen. Därigenom avser min avhandling att bidra till ett mer genomgripande ramverk för studien av turismens socio-ekonomiska effekter inverkan på regioner.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). A multi-period perspective on tourism’s economic contribution : A regional input-output analysis for Sweden. Tourism Review, vol. 73: 1, ss. 94-110.  

Kronenberg, K. , Fuchs, M. , Salman, K. , Lexhagen, M. & Höpken, W. (2016). Economic effects of advertising expenditures – a Swedish destination study of international tourists. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 352-374.  

Konferensbidrag

Kronenberg, K. & Fuchs, M. (2017). A dynamic perspective on tourism economic impacts : A regional Input-Output analysis for Jämtland – Sweden. I Travel and Tourism Research Association (TTRA) Conference, European Chapter, Angers, France, 25-28 April.

Höpken, W. , Ernesti, D. , Fuchs, M. , Kronenberg, K. & Lexhagen, M. (2017). Big data as input for predicting tourist arrivals. I Information and Communication Technologies in Tourism 2017 : Proceedings of the International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017.

Ankre, R. , Ioannides, D. & Kronenberg, K. (2017). Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment : A Case Study of Östersund, Sweden. Paper presented at the International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden

Fuchs, M. , Kronenberg, K. , Kühne, S. & Rieder, B. (2016). Human-Resource-Management as Driver behind Employee Satisfaction and Organisational Performance : A Causal Analysis from the Tyrolean Hotel Sector. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016.  

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Economic Impact of Tourism : The process of research design for the Jämtland Region. Paper presented at the Conference on Statistics and Analysis in Tourism – Challenges and Cases, Mid-Sweden University, Östersund, November 10-11 2014

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Salman, K. (2013). Economic Effects of Advertising : A Swedish Destination Study of International Tourists. Paper presented at the Advanced Research Workshop in Tourism Economics, 6-7 June 2013, Coimbra, Portugal

Rapporter

Ankre, R. , Kronenberg, K. & Ioannides, D. (2017). Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser : En fallstudie om Östersunds kommun. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:3).  

Ankre, R. & Kronenberg, K. (2015). Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen : Upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:6).  

Kronenberg, K. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2014). Ekonomiska spridningseffekter inom turism : Forskningsöversikt och praktiska metoder,. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:4).