Kai Kronenberg

Spara favorit

Bakgrund

Jag har studerat företagsekonomi med inriktningen logistik och handel på Nürtingen-Geislingen universitetet, i sydvästra Tyskland. Under den tiden fick jag arbetslivserfarenhet på Daimler-Benz, och var inblandad i att organisera och genomföra evenemang för en konsertarrangör i München. Efter utlandsstudier i Australien och Cypern tog jag en M.Sc. i turismvetenskap, vid Mittuniversitetet i Östersund. Därefter arbetade jag på ett stort turismföretag i Frankfurt och kom sedan tillbaka till Sverige för att arbeta på ETOUR.

Pågående forskning

Nu är jag involverad i Sprit-projektet (Spridningseffekter inom turismen) med flera branschpartners, från regionen Jämtland. Syftet med detta projekt är att skapa en bättre bild av den ekonomiska betydelsen av turistnäringen, och i synnerhet, i vilken utsträckning turismen bidrar till utvecklingen av andra industrier i regionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). A multi-period perspective on tourism’s economic contribution : – a regional input-output analysis for Sweden. Tourism Review,  

Kronenberg, K. , Fuchs, M. , Salman, K. , Lexhagen, M. & Höpken, W. (2016). Economic effects of advertising expenditures – a Swedish destination study of international tourists. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 352-374.  

Konferensbidrag

Kronenberg, K. & Fuchs, M. (2017). A dynamic perspective on tourism economic impacts : A regional Input-Output analysis for Jämtland – Sweden. I Travel and Tourism Research Association (TTRA) Conference, European Chapter, Angers, France, 25-28 April.

Höpken, W. , Ernesti, D. , Fuchs, M. , Kronenberg, K. & Lexhagen, M. (2017). Big data as input for predicting tourist arrivals. I Information and Communication Technologies in Tourism 2017 : Proceedings of the International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017.

Ankre, R. , Ioannides, D. & Kronenberg, K. (2017). Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment : A Case Study of Östersund, Sweden. Paper presented at the International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden

Fuchs, M. , Kronenberg, K. , Kühne, S. & Rieder, B. (2016). Human-Resource-Management as Driver behind Employee Satisfaction and Organisational Performance : A Causal Analysis from the Tyrolean Hotel Sector. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016.  

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Economic Impact of Tourism : The process of research design for the Jämtland Region. Paper presented at the Conference on Statistics and Analysis in Tourism – Challenges and Cases, Mid-Sweden University, Östersund, November 10-11 2014

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Salman, K. (2013). Economic Effects of Advertising : A Swedish Destination Study of International Tourists. Paper presented at the Advanced Research Workshop in Tourism Economics, 6-7 June 2013, Coimbra, Portugal

Rapporter

Ankre, R. & Kronenberg, K. (2015). Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen : Upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:6).  

Kronenberg, K. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2014). Ekonomiska spridningseffekter inom turism : Forskningsöversikt och praktiska metoder,. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:4).