Kristin Godtman-Kling

Spara favorit

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen från Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med inriktning på företagsekonomi och hållbart företagande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter avslutad utbildning arbetade jag inom turismbranschen i Jämtlandsfjällen ett par år innan jag bestämde mig för att det var dags att studera vidare. 2015 tog jag en magisterexamen i turism vid Mittuniversitetet och fick sedan möjligheten att bli forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR.

Forskningsområden

Nyckelord: Naturturism, konflikthantering, friluftsliv, hållbarhet, fjällturism och landskap.

Jag forskar inom projektet "Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains" där jag fokuserar på hur leder för rekreation kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i södra Jämtlandsfjällen, samt hur leder för rekreation kan främja en hållbar användning av fjäll-landskapet.

Pågående forskning

Jag skriver min licentiat-avhandling inom projektet "Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains". Det är ett forskningsprojekt inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Godtman Kling, K. , Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2017). Trails for Tourism and Outdoor Recreation: A Systematic Literature Review. Tourism, vol. 65: 4, ss. 488-508.    

Konferensbidrag

Godtman Kling, K. (2016). Forskningsläget kring leder för rekreation - en litteraturstudie. Paper presented at the Storslagen fjällmiljö 2016, Idre fjäll, den 4–5 oktober, 2016

Rapporter

Wall-Reinius, S. , Fredman, P. , Dahlberg, A. , Svensson, D. , Sörlin, S. & Godtman Kling, K. (2018). Vägar till mångfunktionella landskap : En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. Stockholm : Natruvårdsverket (Natruvårdsverket 6820).  

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. & Fredman, P. (2017). The Multi-functional Trail : An International Literature Review and the Case of Trails in Southern Jämtland Mountains, Sweden. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:1).