Lovisa Högberg

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & Af Klintberg, T. (2016). Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme : A Case Study. Sustainability, vol. 8: 4  

Borg, L. & Högberg, L. (2014). Organization of Laundry Facility Types and Energy Use in Owner-Occupied Multi-Family Buildings in Sweden. Sustainability, vol. 6: 6, ss. 3843-3860.  

DeLisle, J. , Grissom, T. & Högberg, L. (2013). Sustainable real estate : An empirical study of the behavioural response of developers and investors to the LEED rating system. Journal of Property Investment & Finance, vol. 31: 1, ss. 10-40.  

Högberg, L. (2013). The impact of energy performance on single-family home selling prices in Sweden. Journal of European Real Estate Research, vol. 6: 3, ss. 242-261.  

Högberg, L. , Lind, H. & Grange, K. (2009). Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates : A Case Study of the Swedish Million Homes Programme. Sustainability, vol. 1: 4, ss. 1349-1365.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Högberg, L. (2014). Building Sustainability : Studies on incentives in construction and management of real estate. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2014

Kapitel i böcker, del av antologier

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Konferensbidrag

Mandell, S. , Högberg, L. & Netzell, O. (2014). Price discovery over space. I Western Regional Science Association, 53d annual meeting.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Högberg, L. (2011). Incentives for energy efficiency measures in post-war multi-family dwellings. Lic.-avh. (Sammanläggning) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2011

Rapporter

Högberg, L. , Lind, H. , af Klintberg, T. & Björk, F. (2016). Knivstamodellen BoKvar för renovering av bostäder : Hur man kan få en vettig avvägning mellan insatser och hyreshöjning. Stockholm : (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande 2016:7).  

Högberg, L. (2015). Who will close the energy efficiency gap? : A quantitative study of what characterizes ambitious housing firms in Sweden. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 2015:1).

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & af Klintberg, T. (2014). Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme : A case study. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 14/02).

Lind, H. & Högberg, L. (2011). Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd. (TRITA-FOB 2011:3).

Högberg, L. (2011). Individual metering and charging in rental housing : creating the right incentives for energy saving?.

Högberg, L. (2011). Real estate owners' views on renovation and energy efficiency in post-war multi-dwelling buildings.