Magnus Ahnesjö

Forskningsingenjör|Research Engineer

  • Tjänstetitel: Forskningsingenjör
  • Ansvarsområde: Materialprovningslabbet*
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428987
  • E-postadress: magnus.ahnesjo@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre

Forskning

Augmented Sports

Forskningsprojekt

Pågående

Augmented Sports

Publikationer

Konferensbidrag

Ainegren, M. , Michel, F. , Klauer, R. , Kopyug, A. , Bäckström, M. , Samuelsson, D. , Ahnesjö, M. & Litzenberger, S. (2020). A Study of Skin-Close Heat and Moisture with Different Types of Backpacks in Cycling. I The 13th Conference of the International Sports Engineering Association. (MDPI Proceedings)  

Sidan uppdaterades 2023-01-10