Peter Mozelius

Spara favorit

Bakgrund

1999 - 2001 Lärare i Programvaruteknologi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

2002 - 2017 IT-pedagog och forskare - Stockholms universitet,
Institutionen för data och systemvetenskap (DSV)

2017 - Postdok-forskare - Mittuniversitetet, Östersund
Institutionen för data och systemvetenskap (DSV)

Forskningsområden

Blandat lärande
Spelbaserat lärande
ICT4D - Informations- och kommunikationsteknologi för utveckling

Doktorsavhandling:
Mozelius, P. (2014). Education for All in Sri Lanka: ICT4D Hubs for Region-wide Dissemination of Blended Learning (Doctoral dissertation, Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University).

Pågående forskning

ACL - Active Learning Classrooms
FODI - Forum för digitalisering
HEEL - Higher Education E-learning
Pokémon Go för utomhusundervisning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mozelius, P. & Hettiarachchi, E. (2017). Critical Factors for Implementing Blended Learning in Higher Education. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 6: 2, ss. 37-51.    

Mozelius, P. , Fagerström, A. & Söderquist, M. (2017). Motivating factors and tangential learning for knowledge acquisition in educational games. Electronic Journal of e-Learning, vol. 15: 4, ss. 343-354.    

Mozelius, P. (2017). Problems Affecting Successful Implementation of Blended Learning in Higher Education : the Teacher Perspective. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 6: 1, ss. 4-13.    

Mozelius, P. , Hernandez, W. , Sällström, J. & Hellerstedt, A. (2017). Teacher Attitudes Toward Game-based Learning in History Education. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, vol. 5: 2, ss. 29-50.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Mozelius, P. (2017). Constructionism and Game-Based Learning as Didactic Strategies in Programming Education. I Progress in Education. : Volume 49. Hauppauge, New York, USA : Nova Science Publishers, Inc. (Progress in Education). S. 147-166.

Konferensbidrag

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2017). Applying mobile devices and game-based learning in formal educational settings : Playing Pokémon Go as a tool for learning in a Swedish elementary school. I Recent Trends in the Digitalization of the Nordic K-12 Schools. Umeå : . S. 1--4.  

Tomos, F. , Shabalina, O. , Malliarakis, C. , Balan, O. & Mozelius, P. (2017). Creativity and game-based learning. I In procedings of the 9th Conference on Education and New Learning Technologies.

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Shabalina, O. , Malliarakis, C. , Tomos, F. & Mozelius, P. (2017). Game-Based Learning for Learning to Program : From Learning Through Play to Learning Through Game Development. I Proceedings of the European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Games Based Learning). S. 571--576.  

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Learning by Walking - Pokémon Go and Mobile Technology in Formal Education. I ICERI2017 Proceedings. Valencia, Spain : (ICERI Proceedings). S. 1172--1179.    

Mozelius, P. & Olsson, M. (2017). Learning to Program by Building Learning Games. I Proceeedings of European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceeedings of European Conference on Games Based Learning). S. 448--455.  

Olsson, M. & Mozelius, P. (2017). Learning to Program by Playing Learning Games. I Proceedings of the European Conference on Games Based Learning. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Games Based Learning). S. 498--506.  

Hansson, H. , Qazi, H. , Sundqvist, I. & Mozelius, P. (2017). Online Digital Mentorship : How Might a Digital Communication Tool Facilitate Informal Learning and Integration of Newly Arrived in Sweden. I Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning - ECEL 2017. Reading, UK : (Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning). S. 178--184.  

Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Play‐based learning for programming education in primary school : The Östersund model. I Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017. Reading : (Proceedings of the European Conference on e-Learning). S. 375--383.  

Ahlin, K. & Mozelius, P. (2017). Redesign and Evaluation of a Technology Enhanced Learning Environment for Thesis Supervision. I ICERI2017 PROCEEDINGS. Sevilla, Spain : (International Conference of Education, Research and Innovation). S. 636--643.