Risk and crisis research centre (RCR)

Spara favorit 9 nov november 2017

Risk and Crisis Research Centre (RCR) utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Verksamheten består av forskning, utbildning och samverkan med företag, myndigheter och allmänhet.

RCR fungerar som en paraplyorganisation för enskilda och grupper av forskare och som samordnare av aktiviteter både inom universitetet och i samverkan med det omgivande samhället.

Genom RCR finns en unik möjlighet att ta del av forskningsresultat om bland annat hur människor bedömer risker, hur organisationer hanterar kriser och vad som påverkar samhällets sårbarhet.

RCR:s logotyp högupplöst jpg
Nu bygger vi 
RCR Lab! 
Följ bygget här

RCR i korthet

Risk and Crisis Research Centre samlar forskare och doktorander inom 11 olika ämnen: sociologi, statsvetenskap, kriminologi, data- och systemvetenskap, informatik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och landsbygdsutveckling.

Gemensamt för oss alla är att vi studerar olika aspekter av risker och kriser. Inom RCR finns i dagsläget ett 20-tal pågående forskningsprojekt.

Kontakt

Telefon (växel)

010-142 80 00

E-post

rcr@miun.se

Adress

RCR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Alla medarbetare