Forskning

Spara favorit 11 jul juli 2017

Forskarna vid RCR representerar en bred vetenskaplig kompetens med viss tyngdpunkt mot samhällsvetenskapliga perspektiv. Forskningen bedrivs inom två tvärvetenskapliga forskningsområden.

Riskforskning

Forskningen inom detta område har det gemensamt att man studerar risker och hur dessa beräknas, uppfattas, kommuniceras och beslutats. Forskningen bedrivs inom data och systemvetenskap, kriminologi, nationalekonomi och sociologi. Riskforskningen är för närvarande uppdelad i tre underområden:

  • Riskbedömning och hantering vid våld
  • Risk- och beslutsanalys
  • Riskuppfattningar och riskkommunikation


Krisforskning

Forskningen inom detta område har det gemensamt att man studerar kriser och hur dessa hanteras av olika aktörer och organisationer. Forskningen bedrivs inom data och systemvetenskap, kvalitetsteknik, rättsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Krisforskningen är även den uppdelad i tre underområden:  

  • Organisatorisk samverkan och ledning
  • Elektronisk informationshantering
  • Systematik för säkrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete
RCR:s logotyp högupplöst jpg

Kontakt

Telefon (växel)

010-142 80 00

E-post

rcr@miun.se

Adress

RCR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Alla medarbetare