Forskning

Spara favorit 3 jul juli 2018
Exteriör Campus Sundsvall

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag. Under flikarna i menyn till vänster framgår forskningsinriktningen, vilka forskningsprojekt som bedrivs och vad som har publicerats. Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 30 juni 2018. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 23
 • Fastighet 12***
 • Revision 15
 • Strategiska nätverk 13
 • SMF Tillväxt 18
 • Övrigt 2

Totalt 83

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 15 ***
 • Fastighet  7 *
 • Revision  5 **
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  46

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 22
 • Fastighet  16
 • Revision  12
 • Strategiska nätverk  24
 • SMF Tillväxt 17
 • Övrigt  0

Totalt  91

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Revision 9
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 2

Totalt 16

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 17
 • Fastighet 8
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 4
 • Övrigt 0

Totalt 46

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 0

Totalt 14

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 79
 • Fastighet 47
 • Revision 67
 • Strategiska nätverk 52
 • SMF tillväxt 41
 • Övrigt 10

Totalt 296

2
7
cer-logotype

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Hållbarhetens många ansikten

Bokomslag

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.