Forskning

Spara favorit 21 feb februari 2018
Exteriör Campus Sundsvall

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag. Under flikarna i menyn till vänster framgår forskningsinriktningen, vilka forskningsprojekt som bedrivs och vad som har publicerats. Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 31 januari 2018. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 22
 • Fastighet 11***
 • Revision 12 
 • Strategiska nätverk 13
 • SMF Tillväxt 17
 • Övrigt 2

Totalt 77

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 14 ***
 • Fastighet  6 *
 • Revision  5 **
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  44

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 22
 • Fastighet  16
 • Revision  12
 • Strategiska nätverk  23
 • SMF Tillväxt 17
 • Övrigt  0

Totalt  90

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Revision 9
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 2

Totalt 16

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 17
 • Fastighet 8
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 4
 • Övrigt 0

Totalt 46

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 0
 • Övrigt 0

Totalt 14

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 78
 • Fastighet 45
 • Revision 64
 • Strategiska nätverk 51
 • SMF tillväxt 41
 • Övrigt 10

Totalt 288

2
7