Avdelningen för design (DES)

Spara favorit 11 dec december 2017
Industridesign

På Avdelningen för Design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade, fotografi, grafisk design, grafisk teknik, industridesign samt möbel- och byggnadshantverk.

För närvarande erbjuder vi tre utbildningsprogram  – Grafisk design, Industridesign och Möbel- och byggnadshantverk. Vi ger också fristående kurser inom ämnet fotografi.

Vid avdelningen finns ett upplevelselabb där olika aspekter av interaktion kan observeras. I labbet analyseras och studeras olika sidor av vad som händer med människor när de möter olika designlösningar.

Kontakt

Avdelningschef
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

DESexp@miun.se