Kontakt

Avdelningschef
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, våning 2–4 och hus R, våning 2–3

DESexp@miun.se