Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Besöksveckan för ARC21 närmar sig

Under vecka 39 kommer ett 40-tal experter till Mittuniversitetet för att genomföra de platsbesök som ingår i forskningsutvärderingen ARC21. Detaljplaneringen är i full gång.

ETOUR i sociala medier

Utsikt