Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Jonathan Yachin har spikat sin avhandling

Fredagen den 23 oktober spikade Jonathan Yachin, doktorand i turismvetenskap på Mittuniversitetet och universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna, sin avhandling i bibliotekets lokaler på Campus Östersund.

Klart för ny internationell utbildning i gastronomi

I januari startar ett nytt internationellt masterprogram i gastronomi. Mittuniversitetet erbjuder tillsammans med de tre universiteten i Parma, Alicante och Bergen det ettåriga programmet som är ett resultat av samarbetet inom UNESCO Creative Cities Network.

Nya forskningsmedel för tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

ETOUR-forskare har beviljats ytterligare 1.4 miljoner inom ramen för samverkansavtalet med Östersunds kommun. De tilldelade forskningsmedlen möjliggör ett fortsatt arbete inom forskningsinriktningen ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” vid Mittuniversitetet.

ETOUR i sociala medier