ETOUR
Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Ny förstudie om gränsöverskridande sportevenemang mellan Sverige och Norge

Forskare vid ETOUR har nyligen beviljats medel för att genomföra en förstudie som ska stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet och Nord universitet. Forskarna vill även vidareutveckla och utvärdera hållbara lösningar för sportevenemang i gränslandet mellan Östersund och Trondheim.

ETOUR i media

ETOURs forskare har figurerat flitigt i media under hela 2020 – ett annorlunda år som även varit omtumlande och svårt för många. Nyheter om allt från coronapandemins påverkan på turismbranschen till ledarskapets betydelse i hotell- och restaurangbranschen har lyfts i både nationell och lokal media.

Kan forskning om mikroföretag ge en mer hållbar besöksnäring?

Hundspannsäventyr, björnsafari eller kajakturer – det är några av aktiviteterna som erbjuds av de mikroföretag som Jonathan Yachin har studerat närmare i sin avhandling. Han konstaterar att mikroföretagare i turismbranschen ofta utgår från det egna naturintresset när de bygger upp sin verksamhet.

ETOUR har universitetets största labbmiljö!

I Mittuniversitetets strategi formuleras en vision där vi är ”ett globalt universitet med regionalt engagemang”. Forskningscentrumet ETOUR är ett gott exempel på hur en miljö kan verka både globalt och lokalt samtidigt.

ETOUR i sociala medier