Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

”Matnyttigt och en hel del beröm”

Den första delen av forskningsutvärderingen, ARC21, är genomförd och när Forskningsrådet diskuterade utfallet blev kontentan att det mesta fungerat bra och att de goda vitsorden från bedömarpanelerna övervägde.

ETOUR i sociala medier

Utsikt