Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Ny guide! För utvärdering av evenemang

Nu släpper vi en guide för utvärdering av evenemang med aspekt på turismekonomi. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att beslutsfattare ska kunna utgå från samhällsnyttan för framtida evenemang.

Turism – en bransch i bakgrunden?

Forskning på ETOUR belyser gång efter annan turismens roll för människor och samhällen. Hälsa, glädje och kunskap är bara några områden som främjas av turismen. Man kan undra varför turismen, enligt många, inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

Handbok i e-Turism

Tanken väcktes redan 2017. Tre års aktivt arbete, 148 inblandade forskare och 2000 sidor senare håller han nu i den två kilo tunga boken ”Handbook of e-Tourism” som ger en bred och fördjupad bild av informations- och kommunikationsteknologins påverkan på turism.

Riksdagsledamöter fick en uppdatering

Forskningscentrumen på campus Östersund tog under måndagen emot besök av riksdagsledamöter, region- och länsledning för Jämtlands län. Under en intensiv förmiddag fick de "senaste nytt" om universitetet.

Deltagare sökes till studie om naturturismupplevelser

Experimentell design och ett unikt simuleringslabb är några av inslagen i en studie där forskare vid ETOUR ska hitta lösningar för att minska turismnäringens klimatavtryck. Vill du vara med och bidra? Anmäl dig till ett experiment i RCR labb om naturturismupplevelser.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-10-17