Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Ny referensgrupp till ETOUR

Rektor har nyligen utsett en ny referensgrupp till ETOUR Research Centre. Referensgruppens består av både interna och externa ledamöter och har till att med öron och ögon utåt och inåt vara ett stöd till verksamhetsledaren.

Ny guide! För beräkning av evenemangseffekter

Nu släpper vi en guide för utvärdering av evenemang med aspekt på turismekonomi. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att beslutsfattare ska kunna utgå från samhällsnyttan för framtida evenemang.

Turism – en bransch i bakgrunden?

Forskning på ETOUR belyser gång efter annan turismens roll för människor och samhällen. Hälsa, glädje och kunskap är bara några områden som främjas av turismen. Man kan undra varför turismen, enligt många, inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

Handbok i e-Turism

Tanken väcktes redan 2017. Tre års aktivt arbete, 148 inblandade forskare och 2000 sidor senare håller han nu i den två kilo tunga boken ”Handbook of e-Tourism” som ger en bred och fördjupad bild av informations- och kommunikationsteknologins påverkan på turism.

Riksdagsledamöter fick en uppdatering

Forskningscentrumen på campus Östersund tog under måndagen emot besök av riksdagsledamöter, region- och länsledning för Jämtlands län. Under en intensiv förmiddag fick de "senaste nytt" om universitetet.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-10-17