ETOUR

Spara favorit 11 nov november 2019

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med samhällets och besöksnäringens aktörer. Under 2009 utvecklade ETOUR den första forskarutbildningen inom turism i Sverige.