ETOUR

Spara favorit 4 dec december 2019

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus.

Pågående forskningsprojekt

Läs om våra pågående forskningsprojekt. Just nu undersöker vi bland annat besöksnäringens roll för regional utveckling, trakasserier i hotell-...

Medarbetare på ETOUR

Medarbetare

ETOURs medarbetare forskar om bland annat naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, turismens ekonomiska, politiska och rumsliga...

Ny rapport om evenemangseffekter

Nu kan du ta del av den fullständiga rapporten "Socio-Economic Impacts of Major Sports Events: An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon World Championships in Sweden".

Nyheter

Visa fler

ETOUR i sociala medier

Film om ETOURs forskning