Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Turism stor del av Sveriges 17000 EU-projekt

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning för utlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling. Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt alla EU-finansierade projekt under åren 2011-2020.

Hej där, Anneli Kamb - ny doktorand på ETOUR

Anneli Kamb är doktorand på KTH och har nyligen knutits även till ETOUR-miljön. Hon rör sig i gränslandet mellan transport- och turismforskning och hon ser fram emot ett sammanhang med diskussion, inspiration och kunskapsutbyte kring turism och mobilitet.

Olgas väg från Ukraina till ETOUR

På två månader har livet förändrats totalt för forskaren Olga Milinchuk och hennes nioåriga son. De tvingades fly från sin hemstad Zhytomyr i Ukraina i början av mars och lämna allt de hade bakom sig. Med stöd från Mittuniversitetet fick hon komma till Östersund och turismforskningscentret ETOUR.

Miljoner till forskning om gastronomi och lokalt företagande

ETOUR-projektet "Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems" har fått 6,8 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse. Forskarna ska undersöka hur de entreprenöriella förutsättningarna kan utvecklas och bidra till en större hållbarhet inom livsmedelssektorn.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-07-15