MI7A7701.jpg

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Pandemier och inställda evenemang

Coronaviruset covid-19 sprider sig över Europa och världen. Bortom de medicinska effekterna, och de individer som verkligen drabbas hårdast, finns det andra områden som påverkas på kort och lång sikt. Inte minst inom turism och evenemang.

Gästredaktör från ETOUR i internationell journal

Sandra Wall-Reinius har tillsammans med Jarkko Saarinen från University of Oulu varit verksam som redaktör för ett temanummer om enklavisk turism för den internationella vetenskapliga tidskriften Tourism Geographies.

Uppsatser blir vetenskapliga artiklar

Två uppsatser av före detta masterstudenter i turism, Aydan Mehtieva och Niek van Rooij, har bearbetats och nyligen publicerats som vetenskapliga artiklar. Det är bara några av flera exempel på samarbeten mellan studenter och handledare som genomförts vid ETOUR de senaste åren.

Ledare i ETOURS nyhetsbrev

Mycket av ETOURs forskning har direkt bäring på regional utveckling. I många av Sveriges regioner uppdateras just nu strategier för regional utveckling och så kallad smart specialisering.

ETOUR i sociala medier