Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Arbetsvillkor i blickfånget

Forskaren Kristina Zampoukos har under flera år studerat hotell- och restaurangbranschen och de arbetsvillkor som finns där. Frågor som den senaste tiden fått uppmärksamhet, bland annat vid två webbinarier som genomförs i oktober.

Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Den 21-23 september genomfördes konferensen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, i år helt digital och med fokus på framtida möjligheter och utmaningar kopplade till branschen - denna gång i ljuset av covid -pandemin.

ETOUR i sociala medier

Utsikt