ETOUR

Spara favorit 27 jun juni 2019

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med samhällets och besöksnäringens aktörer. Under 2009 utvecklade ETOUR den första forskarutbildningen inom turism i Sverige.

Centrumledare ETOUR

Allmän kontakt

E-post: etour@miun.se

Adress
ETOUR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Podcastavsnitt om projektet Bortom konflikter i fjällen

Rosemarie Ankre, ETOUR, samtalar med Per-Olov Wikberg och Anneli Åman om hur hur intressegrupperna skoteråkare och turskidåkare upplever buller och tystnad, vad det beror på och hur det kan hanteras.
Lyssna här nedan >>

Podcastavsnitt om projektet Den nya fjällupplevelsen

Klas Sandell, Karlstads universitet, samtalar med Petter Palmgren och Anette Andersson om hur trenderna ser ut och vad den nya fjällupplevelsen innebär för ett hållbart användande av fjällen i framtiden.
Lyssna här nedan >>