ETOUR

Spara favorit 6 okt oktober 2017
Östersund

Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

ETOUR logotyp plust text "20 år i turismforskningens tjänst"

Allmän kontakt

E-post: etour@miun.se

Adress
ETOUR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Centrumledare på ETOUR:

Dimitri Ioannides - ETOUR

Dimitri Ioannides
dimitri.ioannides@miun.se